Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/24/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – glibenklamid

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
3 3
3 3

Glibenklamid

Glibenklamid

Klass: 3

Produkter

Daonil, Glibenklamid Recip

Daonil, Glibenklamid Recip
ATC-Koder

A10BB01

A10BB01
Substanser

glibenklamid

glibenklamid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Glibenklamid har aktiva metaboliter vilket innebär att risken för hyoglykemi hos ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög.

Glibenklamid har aktiva metaboliter vilket innebär att risken för hyoglykemi hos ett friskt fullgånget barn bedöms vara hög.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1,2). Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1,2). Koncentrationer upp till 9,8 ng/mL har uppmätts hos ett barn (2). Inga negativa effekter (och normala blodglukosnivåer) har rapporterats hos ett ammat barn (1). Hypoglykemi har rapporterats hos ett ammat barn (barnet var dock exponerat även in utero) (2).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1,2). Baserat på data från nio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1,2). Koncentrationer upp till 9,8 ng/mL har uppmätts hos ett barn (2). Inga negativa effekter (och normala blodglukosnivåer) har rapporterats hos ett ammat barn (1). Hypoglykemi har rapporterats hos ett ammat barn (barnet var dock exponerat även in utero) (2).
Referenser
  1. Feig DS, Briggs GG, Kraemer JM, Ambrose PJ, Moskovitz DN, Nageotte M et al. Transfer of glyburide and glipizide into breast milk. Diabetes Care 2005;28(8):1851-5.
  2. Myngheer N, Allegaert K, Hattersley A, McDonald T, Kramer H, Ashcroft FM et al. Fetal macrosomia and neonatal hyperinsulinemic hypoglycemia associated with transplacental transfer of sulfonylurea in a mother with KCNJ11-related neonatal diabetes. Diabetes Care. 2014;37(12):3333-5.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021