Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/24/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – gadodiamid

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Gadodiamid

Gadodiamid

Klass: 2

Produkter

Omniscan

Omniscan
ATC-Koder

V08CA03

V08CA03
Substanser

gadodiamid

gadodiamid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Generellt utsöndras mycket små mängder av gadolinium i bröstmjölk vid användning av gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Men eftersom gadodiamid har associerats med en ökad risk för nefrogen systemisk fibros rekommenderas amningsuppehåll under 24 timmar efter dos.

Generellt utsöndras mycket små mängder av gadolinium i bröstmjölk vid användning av gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Men eftersom gadodiamid har associerats med en ökad risk för nefrogen systemisk fibros rekommenderas amningsuppehåll under 24 timmar efter dos.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk för gadodiamid saknas. Kliniska data på barn saknas (kliniska data finns endast för gadopentetsyra). Generellt utsöndras mycket små mängder av gadolinium i bröstmjölk vid användning av gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Användning av gadoliniumkontrastmedel har dock associerats med nefrogen systemisk fibros (NSF) och för de gadoliniumkontrastmedel som anses ge en hög risk för NSF (gadodiamid och gadopentetsyra) rekommenderas a......

Dokumentation om övergång till bröstmjölk för gadodiamid saknas. Kliniska data på barn saknas (kliniska data finns endast för gadopentetsyra). Generellt utsöndras mycket små mängder av gadolinium i bröstmjölk vid användning av gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Användning av gadoliniumkontrastmedel har dock associerats med nefrogen systemisk fibros (NSF) och för de gadoliniumkontrastmedel som anses ge en hög risk för NSF (gadodiamid och gadopentetsyra) rekommenderas amningsuppehåll i 24 timmar på grund av risk för ackumulering av gadolinium hos spädbarn med omogen njurfunktion (1-3).
Referenser
  1. European Medicines Agency. Assessment report for Gadolinium-containing contrast agents . EMA.
  2. Läkemedelsverket. Kontrastmedel med Gadolinium och risk för nefrogen systemisk fibros (NSF).
  3. European Society of Urogenital Radiology. ESUR guidelines on contrast media. 2012. http://www.esur.org/guidelines/
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021