Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/29/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – YENTREVE

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Duloxetin

Duloxetin

Klass: 2

Produkter

Ariclaim, Aritavi, CYMBALTA, Duloxetin Actavis, Duloxet......

Ariclaim, Aritavi, CYMBALTA, Duloxetin Actavis, Duloxetin Ebb, Duloxetin Pensa, Duloxetin STADA, Duloxetine Accord, Duloxetine Aristo, Duloxetine Krka, Duloxetine Mylan, Duloxetine Orion, Duloxetine Sandoz, Duloxetine Teva, Duloxetine Zentiva, Loxentia, YENTREVE
ATC-Koder

N06AX21

N06AX21
Substanser

duloxetin, duloxetinhydroklorid

duloxetin, duloxetinhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett fullgånget friskt barn är troligen låg vid terapeutiska doser, men kliniska data är bristfälliga. Långtidsdata saknas.

Risken för ett fullgånget friskt barn är troligen låg vid terapeutiska doser, men kliniska data är bristfälliga. Långtidsdata saknas.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (1-4). Uppmätt plasmakoncentration av duloxetin var hos ett spädbarn mycket låg (3) och hos ett annat spädbarn inte detekterbar (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (2-4).

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (1-4). Uppmätt plasmakoncentration av duloxetin var hos ett spädbarn mycket låg (3) och hos ett annat spädbarn inte detekterbar (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn (2-4).
Referenser
  1. Lobo E et al. Pharmacokinetics of Duloxetine in Breast Milk and Plasma of Healthy Postpartum Women. Clin Pharmacokinet 2008;47:103-9.
  2. Briggs G, Ambrose P, Follet K, Hackett P, Nageotte M, Padilla G. Use of Duloxetine in Pregnancy and Lactation. Annals of Pharmacotherapy 2009;43:1898-1902.
  3. Boyce PM, Hackett LP, Ilett KF. Duloxetine transfer across the placenta during pregnancy and into milk during lactation. Arch Womens Ment Health. 2011;14:169-72.
  4. Collin-Lévesque L, El-Ghaddaf Y, Genest M, Jutras M, Leclair G, Weisskopf E et al. Infant Exposure to Methylphenidate and Duloxetine During Lactation. Breastfeed Med. 2018;13:221-225.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021