Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

10/19/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Sulfasalazine

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Sulfasalazin

Sulfasalazin

Klass: 2

Produkter

Salazopyrin, Salazopyrin EN, Salazopyrina, Sulfasalazin......

Salazopyrin, Salazopyrin EN, Salazopyrina, Sulfasalazin Hexal, Sulfasalazin medac, Sulfasalazin-Heyl, Sulfasalazine
ATC-Koder

A07EC01

A07EC01
Substanser

sulfasalazin

sulfasalazin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig och barnet bör observeras med tanke på biverkningar, såsom blodig diarré och påverkan på blodbilden.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig och barnet bör observeras med tanke på biverkningar, såsom blodig diarré och påverkan på blodbilden.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Sulfasalazin spjälkas till metaboliterna sulfapyridin och mesalazin (1). Sulfapyridin tros stå för många av biverkningarna (8). Efter administrering av sulfasalazin kan den relativa barndosen, av modersubstansen sulfasalazin (n=27) , metaboliten sulfapyridin (n=21) och metaboliten mesalazin (n=3) beräknas till <2 % , <17 % respektive <1 % (2-6). Sulfasalazinkoncentrationer upp till 1720 ng/ml har uppmätts hos ett ammat barn (6). Sulfapyridinkoncentrationer upp till 5300 ng/mL har uppmätts hos två barn (6, 7). Inga negativa effekter har rapporterats hos nio ammade barn (4, 6).......

Sulfasalazin spjälkas till metaboliterna sulfapyridin och mesalazin (1). Sulfapyridin tros stå för många av biverkningarna (8). Efter administrering av sulfasalazin kan den relativa barndosen, av modersubstansen sulfasalazin (n=27) , metaboliten sulfapyridin (n=21) och metaboliten mesalazin (n=3) beräknas till <2 % , <17 % respektive <1 % (2-6). Sulfasalazinkoncentrationer upp till 1720 ng/ml har uppmätts hos ett ammat barn (6). Sulfapyridinkoncentrationer upp till 5300 ng/mL har uppmätts hos två barn (6, 7). Inga negativa effekter har rapporterats hos nio ammade barn (4, 6). Blodig diarré har rapporterats hos ett ammat barn (7).
Referenser
  1. Sulfasalazin medac (sulfasalazin). Produktresumé. Läkemedelsverket. [updated 2018-08-20, cited 2019-04-23].
  2. Khan AK, Truelove SC. Placental and mammary transfer of sulphasalazine. Br Med J. 1979;2(6204):1553.
  3. Jarnerot G, Into-Malberg MB. Sulphasalazine treatment during breast feeding. Scand J Gastroenterol. 1979;14:869-71.
  4. Berlin CM, Yaffe SJ. Disposition of salicylazosulfapyridine (Azulfidine) and metabolites in human breast milk. Dev Pharmacol Ther. 1980;1(1):31-9.
  5. Ambrosius Christensen L, Rasmussen SN, Hansen SH, Bondesen S, Hvidberg EF. Salazosulfapyridine and metabolites in fetal and maternal body fluids with special reference to 5-aminosalicylic acid. Acta Obstet Gynecol Scand. 1987;66(5):433-5.
  6. Esbjörner E, Järnerot G, Wranne L. Sulphasalazine and sulphapyridine serum levels in children to mothers treated with sulphasalazine during pregnancy and lactation. Acta Paediatr Scand. 1987;76(1):137-42.
  7. Branski D, Kerem E, Gross-Kieselstein E, Hurvitz H, Litt R, Abrahamov A. Bloody diarrhea--a possible complication of sulfasalazine transferred through human breast milk. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1986;5(2):316-7.
  8. Aronson JK (editor). Meyler´s Side effects of drugs. 16th ed. Elsevier Science; 2016.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 8/16/2021