Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/29/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Oxycodon Ratiopharm

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oxikodon

Oxikodon

Klass: 2

Produkter

Armoneve, Lindoxa, Oxikodon Actavis, Oxikodon Depot Aci......

Armoneve, Lindoxa, Oxikodon Actavis, Oxikodon Depot Acino, Oxikodon Depot Actavis, Oxikodon Depot Evolan, OxyContin, OxyNorm, Oxycodon Ratiopharm, Oxycodone Depot 1A Farma, Oxycodone Depot Lannacher, Oxycodone Depot Orion, Oxycodone Depot Teva, Oxycodone G.L., Oxycodone Hameln, Oxycodone Orion, Oxycodone Teva, Oxycodone Vitabalans, Oxycodone/Naloxone G.L., Oxycodone/Naloxone Sandoz, Oxycodone/Naloxone Teva, Oxyconta Depot, Oxydorine Depot, Targiniq
ATC-Koder

N02AA05, N02AA55

N02AA05, N02AA55
Substanser

oxikodon, oxikodonhydroklorid

oxikodon, oxikodonhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 50 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 11 % (1). Koncentrationer upp till 7,5 ng/mL har uppmätts hos ett barn, hos de övriga 40 barnen var koncentrationerna icke-detekterbara (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos cirka 170 ammade barn (2,6). CNS-depression har rapporterats hos 42 ammade barn (2,4-6). Barnen med symtom hade exponerats för högre doser och under längre tid (6). Ett fall av letal dos oxikodon hos ett ammat barn finns rapporterat, doc......

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 50 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 11 % (1). Koncentrationer upp till 7,5 ng/mL har uppmätts hos ett barn, hos de övriga 40 barnen var koncentrationerna icke-detekterbara (1). Inga negativa effekter har rapporterats hos cirka 170 ammade barn (2,6). CNS-depression har rapporterats hos 42 ammade barn (2,4-6). Barnen med symtom hade exponerats för högre doser och under längre tid (6). Ett fall av letal dos oxikodon hos ett ammat barn finns rapporterat, dock oklart om barnet fått i sig dosen via modersmjölk (3).
Referenser
  1. Seaton S, Reeves M, McLean S. Oxycodone as a component of multimodal analgesia for lactating mothers after Caesarean section: relationships between maternal plasma, breast milk and neonatal plasma levels. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2007;47(3):181-185.
  2. Kelly LE, Madadi P, Wurman C, Koren G. Neonatal CNS depression and maternal oxycodone use during lactation: a case-control study Abstracts ThirtyNinth Annual Meeting American College of Clinical Pharmacology September 12-14, 2010, Baltimore, Maryland. J Clin Pharmacol. 2010;50:1070.
  3. Levine B, Moore KA, ronica-Pollak P, Fowler DF. Oxycodone intoxication in an infant: accidental or intentional exposure? J Forensic Sci 2004;49(6):1358-1360.
  4. Timm NL. Maternal use of oxycodone resulting in opioid intoxication in her breastfed neonate. J Pediatr. 2013;162:421-2.
  5. Sulton-Villavasso C, Austin CA, Patra KP, Sankararaman S, Ray M, May R et al. Index of suspicion Case 1: Infant who has respiratory distress Case 2: Abnormal behavior, seizures, and altered sensorium in a 7-year-old boy Case 3: Fever and dysphagia in a 4-year-old girl. Pediatr Rev. 2012;33:279-84.
  6. Lam J, Kelly L, Ciszkowski C, Landsmeer ML, Nauta M, Carleton BC et al. Central nervous system depression of neonates breastfed by mothers receiving oxycodone for postpartum analgesia. J Pediatr. 2012;160:33-7e2.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021