Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/24/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Oxcarbazepin Mylan

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Oxkarbazepin

Oxkarbazepin

Klass: 2

Produkter

Apydan, Apydan Extent, Oxcarbazepin Mylan, Oxcarbazepin......

Apydan, Apydan Extent, Oxcarbazepin Mylan, Oxcarbazepine STADA, Trileptal
ATC-Koder

N03AF02

N03AF02
Substanser

oxkarbazepin

oxkarbazepin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t ex slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning hos barnet kan vara till hjälp.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t ex slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning hos barnet kan vara till hjälp.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Den farmakologiska effekten av oxkarbazepin utövas främst genom dess metabolit MHD (likarbazapin). Både modersubstans och metabolit passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1,7 % för oxkarbazepin och 15,6 % för MHD  (1, 7). Plasmakoncentrationer har mätts hos 12 barn och då varit upp till 0,4 µmol/L för oxkarbazepin och 3,2 µmol/L för MHD (1-4, 7) (Terapeutiska koncentrationer av MHD 40-110 µmol/L). Inga negativa effekter har rapporterats hos å......

Den farmakologiska effekten av oxkarbazepin utövas främst genom dess metabolit MHD (likarbazapin). Både modersubstans och metabolit passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1,7 % för oxkarbazepin och 15,6 % för MHD  (1, 7). Plasmakoncentrationer har mätts hos 12 barn och då varit upp till 0,4 µmol/L för oxkarbazepin och 3,2 µmol/L för MHD (1-4, 7) (Terapeutiska koncentrationer av MHD 40-110 µmol/L). Inga negativa effekter har rapporterats hos åtta ammade barn (1-6).
Referenser
  1. Lutz UC, Wiatr G, Gaertner HJ, Bartels M. Oxcarbazepine treatment during breast-feeding: a case report. J Clin Psychopharmacol 2007;27(6):730-732
  2. Bülau P, Paar WD, von Unruh GE. Pharmacokinetics of oxcarbazepine and 10-hydroxy-carbazepine in the newborn child of an oxcarbazepine-treated mother. Eur J Clin Pharmacol 1988;34(3):311-3.
  3. Öhman I, Tomson T. Pharmacokinetics of oxcarbazepine in neonatal period and during lactation. 8th European Congress on Epileptology; 2008
  4. Schaefer C, editor. Drugs during pregnancy and lactation. Handbook of prescription drugs and comparative risk assessment. Amsterdam: Elsevier; 2001
  5. Gentile S. Oxcarbazepine in pregnancy and lactation. Clin Drug Investig 2003;23(10):687
  6. Eisenschenk S. Treatment with oxcarbazepine during pregnancy. Neurologist 2006;12(5):249-254
  7. Birnbaum AK, Meador KJ, Karanam A, Brown C, May RC, Gerard EE et al. Antiepileptic Drug Exposure in Infants of Breastfeeding Mothers With Epilepsy. JAMA Neurol. 2019.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021