Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/24/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Orgaran

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Danaparoid

Danaparoid

Klass: 1

Produkter

Orgaran

Orgaran
ATC-Koder

B01AB09

B01AB09
Substanser

danaparoid, danaparoidnatrium

danaparoid, danaparoidnatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Danaparoids höga molekylvikt och den låga systemiska biotillgängligheten, på grund av nedbrytning i barnets mag-tarmkanal, gör att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar.

Danaparoids höga molekylvikt och den låga systemiska biotillgängligheten, på grund av nedbrytning i barnets mag-tarmkanal, gör att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Danaparoid passerar över till bröstmjölk men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet (1-3). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (2,3).

Danaparoid passerar över till bröstmjölk men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet (1-3). Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade barn (2,3).
Referenser
  1. Magnani HN. An analysis of clinical outcomes of 91 pregnancies in 83 women treated with danaparoid (Orgaran). Thromb Res 2010;125(4):297-302.
  2. Lindhoff-Last E, Bauersachs R. Heparin-induced thrombocytopenia-alternative anticoagulation in pregnancy and lactation. Semin Thromb Hemost 2002;28(5):439-46.
  3. Harrison SJ, Rafferty I, McColl MD. Management of heparin allergy during pregnancy with danaparoid. Blood Coagul Fibrinolysis 2001;12(2):157-9.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021