Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/29/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Optax

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Fluorescein - lokalt

Fluorescein - lokalt

Klass: 1

Produkter

Fluoresceinnatrium Bausch & Lomb, Fluress, Lidokain-Flu......

Fluoresceinnatrium Bausch & Lomb, Fluress, Lidokain-Fluorescein Bausch & Lomb, Optax, Thilorbin
ATC-Koder

S01JA01, S01JA51

S01JA01, S01JA51
Substanser

fluorescein, fluoresceinnatrium

fluorescein, fluoresceinnatrium
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för barnet anses vara låg vid enstaka topikala doser.

Risken för barnet anses vara låg vid enstaka topikala doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1). Kliniska data saknas.

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1). Kliniska data saknas.
Referenser
  1. Produktresumée Fluoresceinnatrium Chauvin , Novartis,2006
  2. Mattern J, Mayer P R. Excretion of fluorescein into breast milk. Am J Ophthalmol 1990;109:598-9.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021

1 1
1 1

Oxibuprokain

Oxibuprokain

Klass: 1

Produkter

Fluress, Optax, Oxibuprokain Bausch & Lomb, Thilorbin

Fluress, Optax, Oxibuprokain Bausch & Lomb, Thilorbin
ATC-Koder

S01HA02, S01JA51

S01HA02, S01JA51
Substanser

oxibuprokain, oxibuprokainhydroklorid

oxibuprokain, oxibuprokainhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Oxibuprokain har en låg systemisk absorption (1) och därför förväntas risken för barnet vara låg vid terapeutiska doser.

Oxibuprokain har en låg systemisk absorption (1) och därför förväntas risken för barnet vara låg vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

Går bra att använda under amning
Bakgrund

För att reducera den systemiska absorptionen ytterligare, rekommenderas nasolakrimal ocklusion eller slutande av ögonlocken efter tillförsel. Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

För att reducera den systemiska absorptionen ytterligare, rekommenderas nasolakrimal ocklusion eller slutande av ögonlocken efter tillförsel. Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.
Referenser
  1. Produktresumée Oxibuprokain Chauvin, Novartis, 2009
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021