Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Opiumtinktur

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Morfin

Morfin

Klass: 2

Produkter

Avinza, Bupivakain-morfin APL, Contalgin, Depolan, Dolc......

Avinza, Bupivakain-morfin APL, Contalgin, Depolan, Dolcontin, Dolcontin Unotard, Kapanol, MST CONTINUS, Morfin AB Unimedic, Morfin APL, Morfin APL med konserveringsmedel, Morfin Abcur, Morfin Alternova, Morfin Epidural Meda, Morfin Kalceks, Morfin Meda, Morfin Special, Morfin Special APL, Morfin-Skopolamin Meda, Morphin HCL Bichsel, Morphine Unimedic, Opiumtinktur, Oramorph, Sendolor, Sevre-Long, Spasmofen
ATC-Koder

A07DA02, N02AA01, N02AA51, N02AG01

A07DA02, N02AA01, N02AA51, N02AG01
Substanser

morfin, morfin-n-oxid, morfinhydroklorid (trihydrat), m......

morfin, morfin-n-oxid, morfinhydroklorid (trihydrat), morfinmetylbromid, morfinsulfat, morfinsulfat (pentahydrat)
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Både morfin och dess metaboliter passerar över till bröstmjölk men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet (1-6). Koncentrationer upp till 0,4 ng/mL har uppmätts hos två barn (4,6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 25 ammade barn (2,6,7). En fallrapport beskriver misstänkt, fatal morfinintoxikation hos ett 13 dagar gammalt spädbarn, vars moder medicinerade med kodein sedan förlossningen och var ultrasnabb metaboliserare (och därför bildade mycket av metaboliten morfin) (8).

Både morfin och dess metaboliter passerar över till bröstmjölk men på grund av studiernas upplägg kan den relativa barndosen inte beräknas med säkerhet (1-6). Koncentrationer upp till 0,4 ng/mL har uppmätts hos två barn (4,6). Inga negativa effekter har rapporterats hos 25 ammade barn (2,6,7). En fallrapport beskriver misstänkt, fatal morfinintoxikation hos ett 13 dagar gammalt spädbarn, vars moder medicinerade med kodein sedan förlossningen och var ultrasnabb metaboliserare (och därför bildade mycket av metaboliten morfin) (8).
Referenser
  1. Baka NE, Bayoumeu F, Boutroy MJ, Laxenaire MC. Colostrum morphine concentrations during postcesarean intravenous patient-controlled analgesia. Anesth Analg 2002;94(1):184-7, table.
  2. Oberlander TF, Robeson P, Ward V, Huckin RS, Kamani A, Harpur A et al. Prenatal and breast milk morphine exposure following maternal intrathecal morphine treatment. J Hum Lact 2000;16(2):137-42.
  3. Wittels B, Scott DT, Sinatra RS. Exogenous opioids in human breast milk and acute neonatal neurobehavior: a preliminary study. Anesthesiology 1990;73(5):864-9.
  4. Zakowski MI, Ramanathan S, Turndorf H. A two-dose epidural morphine regimen in cesarean section patients: pharmacokinetic profile. Acta Anaesthesiol Scand 1993;37(6):584-9.
  5. Feilberg VL, Rosenborg D, Broen CC, Mogensen JV. Excretion of morphine in human breast milk. Acta Anaesthesiol Scand 1989;33(5):426-8.
  6. Robieux I, Koren G, Vandenbergh H, Schneiderman J. Morphine excretion in breast milk and resultant exposure of a nursing infant. J Toxicol Clin Toxicol 1990;28(3):365-70.
  7. Wittels B, Glosten B, Faure EA, Moawad AH, Ismail M, Hibbard J et al. Postcesarean analgesia with both epidural morphine and intravenous patient-controlled analgesia: neurobehavioral outcomes among nursing neonates. Anesth Analg 1997;85(3):600-6.
  8. Koren G, Cairns J, Chitayat D, Gaedigk A, Leeder SJ. Pharmacogenetics of morphine poisoning in a breastfed neonate of a codeine-prescribed mother. Lancet 2006;368(9536):704.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
Se även
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021