Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/29/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Onytec

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
1 1
1 1

Ciklopirox

Ciklopirox

Klass: 1

Produkter

Onytec, Sebiprox

Onytec, Sebiprox
ATC-Koder

D01AE14

D01AE14
Substanser

ciklopirox, ciklopiroxolamin

ciklopirox, ciklopiroxolamin
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Ciklopirox låga systemabsorption innebär att risken för barnet anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Ciklopirox låga systemabsorption innebär att risken för barnet anses vara försumbar vid terapeutiska doser.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Endast i genomsnitt 2 % av topikalt administrerat ciklopirox når systemkretsloppet (1).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Endast i genomsnitt 2 % av topikalt administrerat ciklopirox når systemkretsloppet (1).
Referenser
  1. Onytec (cilkopirox). Fass.se [updated 2015-05-26], cited 2017-06-08
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021