Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/24/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Olanzapin Ranbaxy

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Olanzapin

Olanzapin

Klass: 2

Produkter

Arkolamyl, Olanzapin Actavis, Olanzapin Bluefish, Olanz......

Arkolamyl, Olanzapin Actavis, Olanzapin Bluefish, Olanzapin Ebb, Olanzapin Lilly, Olanzapin Orifarm, Olanzapin Orion, Olanzapin Ranbaxy, Olanzapin STADA, Olanzapin SUN, Olanzapin Sandoz, Olanzapine Accord, Olanzapine Glenmark, Olanzapine Glenmark Europe, Olanzapine Mylan, Olanzapine Teva, ZYPADHERA, Zalasta, Zyprexa, Zyprexa Velotab
ATC-Koder

N05AH03

N05AH03
Substanser

olanzapin, olanzapinbensoat, olanzapinembonatmonohydrat

olanzapin, olanzapinbensoat, olanzapinembonatmonohydrat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Amning ska endast ske under förutsättning att möjligheter finns för klinisk uppföljning barnet inom barnhälsovården. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Amning ska endast ske under förutsättning att möjligheter finns för klinisk uppföljning barnet inom barnhälsovården. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 16 kvinnor beräknas den relativa barndosen till högst 2,7 % (1-4). Icke detekterbara eller låga nivåer i plasma har rapporterats hos 13 ammade barn (1-3, 5-7). Inga negativa effekter har rapporterats hos sammanlagt 38 ammade barn (1-3, 5-8,10-11). Ett barn med försenad talutveckling, ett med motorisk försening och två med minskad viktuppgång har rapporterats hos tre ammade barn, det är dock oklart om dessa även exp......

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 16 kvinnor beräknas den relativa barndosen till högst 2,7 % (1-4). Icke detekterbara eller låga nivåer i plasma har rapporterats hos 13 ammade barn (1-3, 5-7). Inga negativa effekter har rapporterats hos sammanlagt 38 ammade barn (1-3, 5-8,10-11). Ett barn med försenad talutveckling, ett med motorisk försening och två med minskad viktuppgång har rapporterats hos tre ammade barn, det är dock oklart om dessa även exponerats in utero (8). Från företaget rapporteras att fyra av 26 ammade barn hade någon form av negativ effekt, bl a nedsatt sugförmåga och letargi, men om dessa symtom orsakats av olanzapin var tveksamt i åtminstone tre fall (9).
Referenser
 1. Gardiner SJ, Kristensen JH, Begg EJ, Hackett LP, Wilson DA, Ilett KF et al. Transfer of olanzapine into breast milk, calculation of infant drug dose, and effect on breast-fed infants. Am J Psychiatry 2003;160(8):1428-1431.
 2. Croke S, Buist A, Hackett LP, Ilett KF, Norman TR, Burrows GD. Olanzapine excretion in human breast milk: estimation of infant exposure. Int J Neuropsychopharmacol 2002;5(3):243-247.
 3. Stiegler A, Schaletzky R, Walter G, Wüst R, Abele H, Goelz R et al. Olanzapine treatment during pregnancy and breastfeeding: a chance for women with psychotic illness?. Psychopharmacology (Berl). 2014;231:3067-9.
 4. L.Var, I.Ince, A.Topuzoglu, A.Yildiz. Management of postpartum manic episode without cessation of breastfeeding: a longitudinal follow up of drug excretion into breast milk. Eur Neuropsychopharmacol 2013;23 Suppl 2:382.
 5. Kirchheiner J, Berghofer A, Bolk-Weischedel D. Healthy outcome under olanzapine treatment in a pregnant woman. Pharmacopsychiatry 2000;33(2):78-80.
 6. Whitworth A, Stuppaeck C, Yazdi K, Kralovec K, Geretsegger C, Zernig G et al. Olanzapine and breast-feeding: changes of plasma concentrations of olanzapine in a breast-fed infant over a period of 5 months. J Psychopharmacol. 2010;24:121-3.
 7. Lutz UC, Wiatr G, Orlikowsky T, Gaertner HJ, Bartels M. Olanzapine treatment during breast feeding: a case report. Ther Drug Monit. 2008;30:399-401.
 8. Gilad O, Merlob P, Stahl B, Klinger G. Outcome of infants exposed to olanzapine during breastfeeding. Breastfeed Med. 2011;6:55-8.
 9. Drugline nr 20197, 2003-07-28.
 10. Uguz F. Breastfed Infants Exposed to Combined Antipsychotics: Two Case Reports. Am J Ther. 2016;23(6):e1962-e1964.
 11. Manouilenko I, Öhman I, Georgieva J. Long-acting olanzapine injection during pregnancy and breastfeeding: a case report. Arch Womens Ment Health. 2018.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021