Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

8/4/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Gemadol

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Tramadol

Tramadol

Klass: 2

Produkter

Dolatramyl, Gemadol, Nobligan, Nobligan retard, Tiparol......

Dolatramyl, Gemadol, Nobligan, Nobligan retard, Tiparol, Tiparol OD, Tiparol Retard, Tradolan, Tradolan Retard, Tramadol 2care4, Tramadol Actavis, Tramadol Alternova, Tramadol Aurobindo, Tramadol HEXAL, Tramadol Krka, Tramadol Retard Actavis, Tramadol Retard Hexal, Tramadol Retard Krka, Tramadol Retard Medartuum, Tramadol Retard Mylan, Tramadol STADA, Tramadol Vitabalans, Tramuno, Zaldiar
ATC-Koder

N02AJ13, N02AX02

N02AJ13, N02AX02
Substanser

tramadol, tramadolhydroklorid

tramadol, tramadolhydroklorid
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 75 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till som högst 6 % (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 75 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till som högst 6 % (1,2). Kliniska data på barn saknas.
Referenser
  1. Hartenstein S, Proquitté H, Bauer S, Bamberg C, Roehr CC. Neonatal abstinence syndrome (NAS) after intrauterine exposure to tramadol. J Perinat Med. 2010;38(6):695-6.
  2. Ilett KF, Paech MJ, Page-Sharp M, Sy SK, Kristensen JH, Goy R, Chua S, Christmas T, Scott KL. Use of a sparse sampling study design to assess transfer of tramadol and its O-desmethyl metabolite into transitional breast milk. Br J Clin Pharmacol. 2008 May;65(5):661-666.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021