Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/29/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Glatiramer

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Glatiramer

Glatiramer

Klass: 2

Produkter

Copaxone

Copaxone
ATC-Koder

L03AX13

L03AX13
Substanser

glatiramer, glatirameracetat

glatiramer, glatirameracetat
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 46 ammade barn (1-3). Försenad språkutveckling har rapporterats hos ett ammat barn (2).

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 46 ammade barn (1-3). Försenad språkutveckling har rapporterats hos ett ammat barn (2).
Referenser
  1. Hellwig K, Gold R. Glatiramer acetate and interferon-beta throughout gestation and postpartum in women with multiple sclerosis. J Neurol. 2011;258(3):502-3.
  2. Fragoso YD, Finkelsztejn A, Kaimen-Maciel DR, Grzesiuk AK, Gallina AS, Lopes J et al. Long-term use of glatiramer acetate by 11 pregnant women with multiple sclerosis: a retrospective, multicentre case series. CNS Drugs. 2010;24(11):969-76.
  3. Ciplea AI, Langer-Gould A, Stahl A, Thiel S, Queisser-Wahrendorf A, Gold R et al. Safety of potential breast milk exposure to IFN-β or glatiramer acetate: One-year infant outcomes. Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm. 2020;7(4):e757.
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021