Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

7/29/2021

Region Stockholm_RGB

Janusmed amning

Janusmed amning – Drospirenon

Janusmed amning tillhandahåller generella rekommendationer om huruvida ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern använder olika läkemedel.Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden. Om du inte är medicinskt utbildad, läs först vår information för patienter och allmänhet.

För att komma till startsidan för Janusmed amning och för att göra sökningar klicka här.

Tillbaka till index
2 2
2 2

Drospirenon

Drospirenon

Klass: 2

Produkter

Cleodette, Cleodette 28, Cleonita, Cleosensa, Cleosensa......

Cleodette, Cleodette 28, Cleonita, Cleosensa, Cleosensa 28, Daylette, Diza, Dizmine 28, Dizminelle, Eloine, Estrelen, Estron, Liofora, Midiana, Midiana 28, Rosal 28, Slinda, Stefaminelle, Yasmin, Yasmin 28, Yasminelle, Yasminelle 28, Yaz, Zelle, Zellmine, Zellmine 28, Zellminelle, Zellminelle 28
ATC-Koder

G03AA12, G03AC10

G03AA12, G03AC10
Substanser

drospirenon

drospirenon
Rekommendation för hälso- och sjukvården

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid amning av barn äldre än sex månader.

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid amning av barn äldre än sex månader.
Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.
Bakgrund

Drospirenon passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1,2 % (1). Kombinerade hormonella preventivmedel kan eventuellt påverka mjölkproduktionen/mjölkkompositionen och rekommenderas därför vanligen inte under det första halvåret postpartum (2-7). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (8-9).

Drospirenon passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 1,2 % (1). Kombinerade hormonella preventivmedel kan eventuellt påverka mjölkproduktionen/mjölkkompositionen och rekommenderas därför vanligen inte under det första halvåret postpartum (2-7). Om hormonell antikonception önskas, rekommenderas låg- eller mellandos gestagen (minipiller, p-stavar, hormonspiral) (8-9).
Referenser
  1. Blode H, Foidart JM, Heithecker R. Transfer of drospirenone to breast milk after a single oral administration of 3 mg drospirenone + 30 microg ethinylestradiol to healthy lactating women. Eur J Contracept Reprod Health Care 2001;6(3):167-171.
  2. Croxatto HB, Díaz S, Peralta O, Juez G, Herreros C, Casado ME et al. Fertility regulation in nursing women: IV Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 30 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):13-25.
  3. Peralta O, Díaz S, Juez G, Herreros C, Casado ME, Salvatierra AM et al. Fertility regulation in nursing women: V Long-term influence of a low-dose combined oral contraceptive initiated at day 90 postpartum upon lactation and infant growth. Contraception. 1983;27(1):27-38.
  4. Kaern T. Effect of an oral contraceptive immediately post partum on initiation of lactation. Br Med J. 1967;3(5566):644-5.
  5. Tankeyoon M, Dusitsin N, Chalapati S, Koetsawang S, Saibiang S, Sas M et al. Effects of hormonal contraceptives on milk volume and infant growth WHO Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction Task force on oral contraceptives. Contraception. 1984;30(6):505-22.
  6. Lonnerdal B, Forsum E, Hambraeus L. Effect of oral contraceptives on composition and volume of breast milk. Am J Clin Nutr 1980;33(4):816-824.
  7. FFPRHC Guidance (July 2004): Contraceptive choices for breastfeeding women. J Fam Plann Reprod Health Care 2004;30(3):181-9.
  8. Antikonception-behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014:2;14-28
  9. Selected practice recommendations for contraceptive use-3rd ed. (2016). World Health Organization (WHO).
Författare

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.
Fasstexter
För patienter och allmänhet

Innehållet senast uppdaterat 5/5/2021