Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

Så här söker du i Janusmed

Sökning kan ske på såväl substansnamn som produktnamn och det går att blanda substans- och produktnamn i samma sökning. Hittar du inte den läkemedelsprodukt som du söker i dropplistan, prova då att söka på substansnamn. Uppdatering mot aktuellt produktsortimentet i Sil sker löpande, men det finns en viss fördröjning gentemot uppdateringarna i Sil1 .

När du skrivit in minst fem tecken i sökfältet visas möjliga träffar i en dropplista, ju fler tecken som skrivs in desto mer exakta träffar visas i listan. Observera att listan bara visar läkemedel som finns i ett eller flera av kunskapsstöden i Janusmed. Skriver du ett namn i sökfältet som inte finns i Janusmed kommer det inte att visas i dropplistan och är då inte heller sökbart.

När du söker läkemedelsprodukt sker sökningen enbart bland de produkter som finns tillgängliga på marknaden. Om du även vill inkludera läkemedelsprodukter som utgått eller på annat sätt inte är tillgängliga för tillfället så markerar du rutan under sökfältet. Sökning på substans omfattar alltid samtliga substanser som finns i Janusmed, oavsett om det finns tillgängliga produkter eller inte.

För sökning på substansnamn i Janusmed används det rekommenderade svenska namnet enligt NSL2 . I enstaka fall, som t.ex. för vitaminer där flera vedertagna benämningar frekvent används, är det möjligt att söka på alternativa benämningar så som t.ex. vitamin C och askorbinsyra. Sökning på vitamin C kommer att ge träff på askorbinsyra som är det rekommenderade svenska namnet enligt NSL.

Sökningen i Janusmed sker samtidigt i samtliga kunskapsstöd. Observera att Janusmed riskprofil endast är tillgängligt för användare inom SLL-net eller som har avtal kring detta. I annat fall visas ett hänglås på fliken Riskprofil.

Växtbaserade och naturläkemedel är sökbara i olika grad i de olika kunskapsstöden i Janusmed. I Janusmed interaktioner och riskprofil finns även information om interaktioner mellan läkemedel och födoämnen, alkohol och rökning.

Se mer detaljerad information i användarhandledningen för respektive kunskapsstöd. Det går att spara länkadressen (URL) till den information som presenterats som resultat av en sökning.

1 Sil = Svenska informationstjänster för läkemedel, nationellt medicinskt informationssystem från Inera.
2 NSL = Nationellt substansregister från Läkemedelsverket.