Om Janusmed

– för säker läkemedelsbehandling genom livet


Region Stockholm tillhandahåller evidensbaserade och producentobundna kunskaps- och beslutsstöd som bidrar till säkrare läkemedelsanvändning. Tjänsterna är samlade under det gemensamma namnet Janusmed. De finns både på webben via Janusinfo.se och integrerade i olika journalsystem, bland annat via Region Stockholms eget beslutsstöd Janusmed integrerad (tidigare Janusfönster). 

Följande kunskapsstöd ingår i Janusmed:

 • Interaktioner
 • Riskprofil
 • Fosterpåverkan
 • Amning
 • Njurfunktion
 • Kön & genus – endast via Janusinfo.se
 • Äldre – endast via Janusmed integrerad
 • Biverkning – endast via Janusmed integrerad

Kunskaps- och beslutsstöden bidrar till

 • bättre patientsäkerhet
 • högre effektivitet
 • kontinuerligt lärande
 • jämlik vård

Krav på webbläsare

Tjänsterna är anpassade för Internet Explorer version 11, Microsoft Edge och Google Chrome.

Mer information

Läs mer på www.vardgivarguiden.se/janusmed

Kontakt

Ansvarig tillverkare av Janusmed kunskaps- och beslutsstöd är:

Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

Vi tar gärna emot frågor och synpunkter på innehållet, eller anmälan om avvikelser.
Ärenden hanteras kontorstid måndag-fredag.

Kontakta oss via e-post: e-tjanster.hsf@regionstockholm.se