Janusmed - Nyheter

Hjälp oss göra Janusmed interaktioner ännu bättre
Just nu pågår en undersökning av Janusmed interaktioner som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal för att kunna utveckla och förbättra stödet ytterligare. Enkäten tar ca 10-15 min att besvara och är såklart anonym. Vill du hjälpa oss, klicka på länken: Enkät Janusmed interaktioner

Njurfunktion flyttar i på Janusmed kunskapswebb

Den 9e november släpps en ny version av Janusmed kunskapswebb https://janusmed.sll.se/, där även stödet Janusmed njurfunktion finns tillgängligt bland flikarna med kunskapsstöd. Samtidigt förändras utseendet för Janusmed njurfunktion, både på webben och när man använder stödet integrerat i journalsystemet via Janusmed integrerad där användarna länkas till webbsidan med det nya utseendet/gränssnittet.

 • Tidigare gick det endast att söka produktnamn men nu kan man även söka på substanser i Njurfunktion. Det går naturligtvis bra att söka på både substanser och produkter i samma sökning.
 • När sökning av läkemedel görs markeras fliken då med en blå ruta med vitt kryss samt mouseover om att användaren måste mata in patientdata för att få rekommendationer.
 • När man gjort en sökning och klickat på fliken Njurfunktion kan användaren mata in de patientdata man har tillgängliga. Födelseår och kön är obligatoriska uppgifter. När dessa matats in aktiveras resten av fälten. Om man saknar patientdata kan man välja njurfunktionsintervall i matrisen nedan.
 • Det går att lägga till läkemedel i sökningen efter att man har matat in patientdata.
 • Om man rensar läkemedelssökningen rensas inmatade patientdata samtidigt.
 • Patientens eGFR och den högsta klassificeringen av läkemedel visas på njurfunktionsfliken
 • Texter för Viktig information och I detta fall observera har uppdaterats med rubriker och förkortad text. Viktig information ger information om stödet och I detta fall observera om det finns något att ta i beaktande gällande patienten.
 • Till extra hjälp finns ett antal länkar under fliken Njurfunktion
  • Aktuellt- innehåller nyheter om Janusmed njurfunktion
  • Användarhandledning
  • E-utbildning- utbildning om stödet som alla användare rekommenderas genomföra
  • Expertgruppen- Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för njursjukdomar.
  • FAQ- vanliga frågor och svar om Janusmed njurfunktion
 • För Janusmed integrerad sker inga förändringar i ordinationssystemet men man skickas till det nya gränssnittet när man trycker på knappen. Patientdata födelseår, kön samt kreatinin överförs automatiskt. Man kan lägga till längd och vikt. Dessa uppgifter sparas inte i patientjournalen.

Janusmed njurfunktion blir tillgänglig nationellt

Vad är Janusmed njurfunktion?
Många läkemedel, såsom enalapril, ibuprofen och simvastatin, utsöndras från kroppen via njurarna och dosering kan behöva anpassas efter patientens njurfunktion för att undvika oönskade biverkningar. Njurarnas funktion sjunker naturligt med åldern men kan också påverkas av t ex sjukdomar. Janusmed njurfunktion (tidigare benämnt NjuRen) är ett kunskaps- och beslutsstöd som ger stöd för att skatta njurfunktion och evidensbaserade rekommendationer om läkemedelsdosering utifrån denna. Det finns också substanser som kan påverka njurarnas funktion och försämra denna och i dessa fall varnas användaren.

Vem kan använda Janusmed njurfunktion?
Stödet riktar sig mot läkare, sjuksköterskor och farmaceuter inom hälso- och sjukvården i Sverige, som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar. Janusmed njurfunktion kan bidra till högre patientsäkerhet, tidsbesparing samt kontinuerligt lärande om läkemedel och njurfunktion.  

Var finns Janusmed njurfunktion?
Janusmed njurfunktion finns tillgängligt via webben njuren.sll.se och kommer under hösten 2021 på Janusmeds gemensamma kunskapsweb janusmed.sll.se tillsammans med Janusmed interaktioner, riskprofil, fosterpåverkan samt amning. Stödet är från och med hösten 2021 också tillgänglig för ordinationssystemsleverantörer tillgänglig att integrera direkt i sina ordinationssystem. Hur lång tid detta tar beror på vilket ordinationssystem det rör sig om.

Hur lär jag mig använda Janusmed njurfunktion?
För att få ut så mycket som möjligt och lära sig vilka funktioner som finns i Janusmed njurfunktion rekommenderas att man läser igenom användarhandledningen. Det finns också en utbildning på Lärtorget man kan genomföra. I samband med att kunskapsstödet implementeras på Janusmedwebben kommer en ny uppdaterad utbildning. Det kommer också finnas vanliga frågor och svar (FAQ), ordlista med vanliga termer som används i kunskapsstödet samt aktuella nyheter som berör kunskapsstödet.

Vem tillhandahåller Janusmed njurfunktion?
Innehållet anpassas till svenska marknaden, förvaltas och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Kunskapsstödet uppdateras minst fyra gånger årligen.

Nyheter i Janusmed (2021-01-28)

För att göra Janusmed kunskapsstöd mer enhetliga och användarvänliga inför vi nu ett antal förändringar i kunskapsstöden. Kunskapsstöden har samma funktionalitet i grunden men ny design och ett antal tillagda funktioner för att underlätta och förbättra kunskapsstöden för våra användare. Förändringarna inkluderar bland annat punkterna nedan. Notera att de två första avser både Janusmed på webben samt via journalsystem. Övriga ändringar avser webbversionen.

 • Janusmed riskprofil omfattar nu även utvärtes (topikala) läkemedel. 
 • Nytt utseende på kontaktformulären.
 • Förbättrad sökfunktion som inkluderar preparatens beredningsformer. Skriv in minst fem tecken för att söka (produkter med kortare namn är undantagna denna regel). För mer information läs gärna Så här söker du i Janusmed.
 • Index finns nu över innehållet i kunskapsstöden Janusmed fosterpåverkan och amning
 • Det kommer att vara lättare att hitta till Janusmed fosterpåverkan och amning via sökmotorer (såsom Google och Bing).
 • Sökningar i Janusmed kunskapsstöd kan delas via webbadresser (URL:er) och sparas, t ex som bokmärken.
 • Inloggningen till Janusmed interaktioner tas bort och användaren behöver således inte logga in för att få tillgång till detta kunskapsstöd.
 • För Janusmed riskprofil sker ingen förändring angående tillgång. Denna är endast tillgänglig för användare inom Region Stockholm som är anslutna till SLL-net (ingen inloggning krävs) samt användare inom organisationer som har avtal om Janusmed riskprofil. De sistnämnda har fått mejl med nya inloggningsuppgifter.

Arkiv

Användarundersökning Janusmed njurfunktion

Om du använder Janusmed njurfunktion i ditt arbete är du hjärtligt välkommen att besvara vår användarundersökning. Svaren kommer att användas till att förbättra kunskapsstödet ytterligare. Enkäten är öppen fram till 10 december 2020 och anonym. Följ länken nedan för att komma till undersökningen.

Enkät Janusmed njurfunktion

Ändrad algoritm för antikolinerga effekter i Janusmed riskprofil

Efter att ha fått signaler från användare att Janusmed riskprofil kan varna för antikolinerga effekter alltför ofta ändrar vi nu algoritmen? Riskprofil kommer fortsätta varna för antikolinerga effekter men det kommer nu krävas högre riskvärden för att nå upp till en varnande risknivå. Ändringen träder i kraft 2020-09-11.

Janusmed – nu fler kunskapsstöd på samma ställe

Nu kan du söka samtidigt på flera av Region Stockholms kunskapsstöd för säkrare läkemedelsbehandling. Syftet är att få en enkel överblick över olika aspekter av en patients läkemedelsbehandling.

Från den 2020-01-28 finns de fyra kunskapsstöden Janusmed interaktioner, Janusmed riskprofil, Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning samlade på en och samma adress; janusmed.sll.se. Hittills har endast Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil haft gemensam vy och sökfunktion. Användaren kan nu lätt se information och varningar ur flera aspekter för en patients läkemedel. En annan fördel är att det går att söka på och få information om flera läkemedel samtidigt, något som tidigare inte har varit möjligt för Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning. Kunskapsstöden nås precis som förut även via janusinfo.se och beslutsstödet Janusmed integrerad.

Så här fungerar det

 • På janusmed.sll.se finns knappar för respektive kunskapsstöd. Janusmed fosterpåverkan och Janusmed amning kan användas utan inloggning medan Janusmed interaktioner och Janusmed riskprofil av upphovsrättsliga skäl även fortsättningsvis kräver inloggning.
 • För att använda kunskapsstöden som kräver inloggning klickar man på knappen med hänglås och kommer då till inloggningssidan. Observera att Janusmed riskprofil endast är tillgängligt för regioner och organisationer som har avtal om denna kunskapstjänst.
 • Starta sökningen genom att skriva in namn på läkemedelsprodukter/substanser i sökrutan ovanför knappraden.
 • Kunskapsstöden omfattar sinsemellan inte fullt ut samma läkemedelsprodukter eller substanser. Redovisningen av sökresultatet kan också skilja mellan de olika kunskapsstöden. Det medför att dropplistorna nu innehåller fler sökbara alternativ än tidigare.
 • Om en sökt läkemedelsprodukt/substans saknas i ett kunskapsstöd visas ett frågetecken på knappen eftersom ingen information hittats i denna källa.
 • Klicka på knappen för respektive kunskapsstöd för att se utförlig information ur de olika kunskapsstödens perspektiv.
 • Om användaren huvudsakligen är intresserad av information från ett kunskapsstöd kan direktadress användas; janusmed.sll.se/interaktioner, janusmed.sll.se/riskprofil, janusmed.sll.se/fosterpaverkan och janusmed.sll.se/amning.
 • Användaren kan även nå önskat kunskapsstöd via janusinfo.se.

Mer information om respektive kunskapsstöd finns på Vardgivarguiden.se.

Har du frågor, mejla till e-tjanster.hsf@regionstockholm.se.