Coronakoll i Region Stockholm

Håll dig uppdaterad på det senaste. Börja varje arbetspass här.

Janusmed

Inloggning krävs inte till interaktionsstödet

OBS! Ingen inloggning krävs för att använda Janusmed interaktioner. Sök som vanligt men utan att logga in. Riskprofil låst för användare utanför Region Stockholm/Gotland.

Janusmed njurfunktion blir nationellt

Snart kommer Janusmed njurfunktion in i kunskapsstöden. Du kan redan nu använda stödet via njuren.sll.se. Mer information finns på Nyheter i Janusmed (https://janusmed.sll.se/about/nyheter)

Janusmed

Janusmed innehåller evidensbaserade kunskaps- och beslutsstöd som bidrar till säkrare läkemedelsanvändning. Stöden produceras av Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och tillhandahålls för hela Sverige (undantaget riskprofil som endast är tillgängligt för användare inom SLL-net). Mer information om respektive stöd finner du under Info på den grå balken ovan.

Här kan du söka information om interaktioner och läkemedelsanvändning vid graviditet och amning. Klicka på knapparna för att se resultat i det kunskapsstöd du är intresserad av. Instruktioner för hur du söker finns här: Så här söker du.

Om du huvudsakligen är intresserad av ett kunskapsstöd går det att bokmärka direktadressen:
https://janusmed.sll.se/interaktioner
https://janusmed.sll.se/riskprofil
https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan
https://janusmed.sll.se/amning